FROZEN DESSERT – FRANCISCO J. MIGOYA (Sách Giấy)

2.350.000 VND

ĐÃ BÁN: 10

GIÁ ĐÃ BAO GỒM THUẾ - PHÍ HẢI QUAN - PHÍ SHIP TẬN NƠI

Số trang 450
A definitive guide to frozen desserts offers tips and techniques for formulating recipes for ice creams, gelato, sorbets, and sherbets and includes recipes for creating two hundred savory items.

TẶNG KÈM EBOOK CÙNG TÊN KHI ĐẶT MUA SÁCH GIẤY CHỈ ĐẶT MUA EBOOK