Creative Baking: Deco Chiffon Cake Basics (Sách Giấy)

730.000 VNĐ

ĐÃ BÁN: 26

GIÁ ĐÃ BAO GỒM THUẾ - PHÍ HẢI QUAN - PHÍ SHIP TẬN NƠI

Số trang 89
Deco chiffon cakes, created and popularised by bestselling author and creative baker, Susanne Ng, in 2013, started a buzz among baking communities that continues to enchant and excite home bakers the world over today.

TẶNG KÈM EBOOK CÙNG TÊN KHI ĐẶT MUA SÁCH GIẤY CHỈ ĐẶT MUA EBOOK

Cho phép đặt hàng trước