Bộ Full 8 Video MasterClass – Gordon Ramsay – Thomas Keller – Wolfgang Puck – Aaron Franklin – Alice Waters – Massimo Bottura – Masterclass Cooking *

4.000.000 VNĐ 2.500.000 VNĐ

ĐÃ BÁN: 0

Định dạng MP4 + PDF
Video MasterClass – Thomas Keller Teaches Cooking Techniques
Video Masterclass – Gordon Ramsay Teaches Cooking
Video MasterClass – Wolfgang Puck – Masterclass on Cooking
Video Masterclass – Gordon Ramsay Teaches Cooking II – Restaurant Recipes at Home
Video MasterClass – Thomas Keller Teaches Cooking Techniques II – Meats, Stocks, and Sauces
Video MasterClass – Aaron Franklin Teaches Texas Style BBQ
Video MasterClass – Alice Waters Teaches the Art of Home Cooking
Video MasterClass – Massimo Bottura Teaches Modern Italian Cooking