ĐỊA CHỈ 1:       66/5/1 TÔN THẤT THUYẾT PHƯỜNG 16 QUẬN 4 TP. HCM

ĐỊA CHỈ 2:       76/22/6 TÔN THẤT THUYẾT PHƯỜNG 16 QUẬN 4 TP. HCM

SỐ ĐIỆN THOẠI LIÊN LẠC 01268626251 – TRÂN